การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

ในยุคที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลสืบเนื่องจากมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ ฝุ่นละออง ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมาก ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลกเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันให้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) จัดทำอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม “ISO 14000 ” ขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 สำหรับองค์กรที่เป็นผู้ผลิตนอกจากจะได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้ว ในระหว่างกระบวนการผลิตอาจจะมีผลไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ตามมา เช่น เสียง ฝุ่นละออง ของเสีย สารปนเปื้อน ถ้าเป็นองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการก็จะอยู่ในรูปของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตกแต่งทัศนียภาพขององค์กร เช่น สถานที่อาศัย คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสมัครใจ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการนำไปปรับใช้ก็เป็นขององค์กรและสังคมโดยส่วนรวม วิธีการจัดการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ก็เป็นหนึ่งแนวทางสำหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองและลดมลพิษที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการจัดแต่ง/ออกแบบภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ประโยชน์ของการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี รวมทั้งมีการป้องกันในกรณีที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้น
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ลดภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสียและฝุ่นลอง มลภาวะอากาศที่ร้อน
มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
ปรับมุมมองให้พนักงานเพื่อการผ่อนคลาย
ต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนในช่วงกลางวันได้รับอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีผลดีต่อ
สุขภาพ ของทุกๆคนในองค์กรและชุมชนใกล้เคียง
ช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
เป็นร่มเงา บังแสงแดด ให้เกิดความร่มรื่น
บริเวณรากของต้นไม้ ที่ยึดผิวดิน จะทำให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิวดินป้องกันการพัง
ทลายจากดินถล่ม เนื่องจากมีรากเป็นส่วนยึดผิวดินอยู่ ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือ การสาธิต การนำหญ้าแฝกมาประยุกต์ป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระปรีชา สามารถของพระมหากษัตริย์ ประเทศของเรา
เป็นแนวป้องกัน การเกิดน้ำท่วม เนื่องจาก เมื่อเกิดสภาพที่น้ำเกินสมดุล ท่วมลงมาจากยอดเขา จะมีแนวป่า ต้นไม้ ช่วยชะลอความแรง จากเหตุการณ์น้ำท่วม

การจัดสวนภูมิทัศน์ ในบ้านให้สวนสวยงาม

บางคนใช้เงินและความอุตสาหะเป็นอย่างสูงเพื่อขจัดริ้วรอยไฝฝ้า ทั้งนี้เพียงเพื่อให้หน้าดูเรียบปราศจากตำหนิ จะได้ดูสวยขึ้น และถ้าเป็นคนที่มีเค้าหน้าดีด้วยก็อาจได้เป็นนางงามหรือดาราไปได้

แต่สวนในบ้านเรานี่กลับแปลกบางแห่งเขาทำไว้เรียบๆ สวยงามดีแล้ว กลับหาสิวฝ้า หรือบางที่ก็เอาหูดไปใส่ไว้จนรกไปหมด เพราะนึกว่าการเอาหินบ้าง ไม้พุ่มสมุนไพร หรือบางทีก็พวกตัวสัตว์ปั้นด้วยซีเมนต์เข้าไปใส่นั้นจะทำให้สวยขึ้น บางครั้งอยู่ดีๆก็ยังมีน้ำพุ น้ำตกผุดขึ้นมาเฉยๆตรงกลางสนามก็มี ถ้าเปรียบเทียบกับการแต่งหน้าของคน ก็คงจะได้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอย ไฝฝ้า หูด และรอยด่าง แถมไปกับการแต้มสีทาแก้ม ทาตา ทาลิปสติกฉูดฉาด จนดูเป็นนางยักษ์ไป

ดังนั้น ในการจัดสวน ถ้าเราลองนึกเปรียบเทียบกับการแต่งหน้าคนให้งามขึ้นก็อาจช่วยได้บ้าง สวนต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นส่วนใหญ่ก็เปรียบเสมือนใบหน้าที่ได้ลงมือลงแรงแต่งไปบ้างแล้ว อาจจะมีหูดบ้าง สิวบ้างเล็กๆน้อยๆ พอทนได้ลองย้ายต้นไม้หรือก้นหินประดับที่ปลูกหรือตั้งอยู่กลางสนามออกเสียให้หมด หรือถ้าเป็นการแต่งหน้าก็คือ ตัดหูด แคะสิว รักษาผิวให้เรียบเนียนขึ้น คือทำสนามให้งามเต็มตามประสาของสนาม กล่าวคือให้มันเรียบ เขียว สะอาด เท่านี้ก็จะสวยขึ้นเป็นอันมากแล้ว เห็นสวนหลายแห่ง ถ้าตัดหูดและขจัดสิวฝ้าออกสักหน่อยก็จะดูดีขึ้นอีกมาก ต้นไม้ที่ถอนย้ายออกไปก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหน เอาไปเสริมในที่ที่ควร เพื่อให้แลดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนหนาแน่นขึ้น

ตำราเบื้องต้นในการจัดภูมิทัศน์หรือจัดสวน ท่านว่าไว้ดังนี้
1. จับลักษณะเด่นของบริเวณที่จะจัดให้ได้ว่าเป็นอย่างไร เช่น ดูแล้วมีเค้าเป็นสวนน้ำ เพราะมีน้ำมาก ก็ให้จัดเป็นสวนน้ำ หรือดูแล้วมีเค้าเป็นส่วนป่า เพราะมีต้นไม้ใหญ่มาก ก็จัดเป็นสวนป่าหรือมีลักษณะเป็นแกน มีซ้ายมีขวาเป็นแบบอย่างเข้ากับตัวอาคารก็จัดเป็นทรงเรขาคณิต เป็นต้น
2. ขจัดสิ่งน่าเกลียดหรือสิ่งแปลกปลอม ดูว่ามีอะไรที่น่าเกลียด หรือที่ไม่เข้ากันบ้าง ก็ให้ขจัดออก ถ้าขจัดไม่ได้ เช่น มีตึกแถวน่าเกลียดอยู่นอกบริเวณตรงที่เราจะมองสวน ก็หาต้นไม้สูงๆมาปลูกบังอย่าให้แลเห็น ปัญหาก็คือ ต้องมองให้ออกว่าอะไรคือสิ่งน่าเกลียด หรืออะไรที่แปลกปลอมตำราว่าแปลงดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามสดใส ถ้าเอาไปตั้งอยู่กลางป่าเขาใหญ่ แม้ตัวมันจะสวยก็จริงแต่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมน่าเกลียดมาก
3. เสริมจุดเด่นหรือแก้จุดบกพร่องของบริเวณที่จัดสวนเพื่อให้เด่นยิ่งขึ้น ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหา ช่างเสริมสวยที่มีฝีมือมากน้อยต่างกันก็อยู่ตรงนี้ นักจัดสวนสมัครเล่นจำนวนไม่น้อยมักจะพลาดท่าตรงนี้ คือไปใส่หูดใส่สิวให้แก่ใบหน้าที่ล้างสะอาดพร้อมแต่ง เพราะคิดว่ามันจะดูดีขึ้น ช่างเสริมสวยที่เก่ง เขาแต่งจุดสำคัญๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้หน้านั้นงามไปตามลักษณะเค้าหน้าเดิมของแต่ละคน

ดังนั้น ถ้าใบหน้าที่เรียบสะอาดคือใบหน้าที่สวย และใบหน้าที่เลอะเทอะคือใบหน้าที่น่าเกลียดฉันใด สวนที่เรียบสะอาดก็ควรจะต้องสวยกว่าสวนรกเป็นแน่

การออกแบบภูมิทัศน์ให้สวยงามและเหมาะสมกับสถานที่

การปรับปรุงภูมิทัศน์ คือการสร้างพื้นที่พื้นที่ใช้สอยสวยงามและสะดวกสบาย ซึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมและธรรมชาติเติมเต็มซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างพื้นที่ให้เพียงพอที่สวยงามและสะดวกสบาย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงามโดยจะต้องมีสไตล์ สำหรับการออกแบบภูมิทัศน์จะต้องคำนึงถึงที่ตั้งของสถานที่ในพื้นที่อาคารและการทำงานในสถานที่ใกล้เคียงดังนั้นโครงการรวบรวม competently จะให้มีทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นจากหน้าต่างของห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนเป็นต้น และจะต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดให้แก่เจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากการประหยัดพลังงาน การออกแบบภูมิทัศน์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ยังส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น นกและแมลงที่มาอาศัยอยู่ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสะอาดขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพของน้ำและอากาศ ต้นไม้ดูดซับและกรองควัน
หลักการออกแบบภูมิทัศน์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
– การปกป้องและส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่น มีความสำคัญในการรักษาคุณภาพของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น พันธุ์พืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
– ใช้พันธุ์ไม้แปลกถิ่น เฉพาะเมื่อพันธุ์ไม้เหล่านั้น สามารถอยู่ร่วมกับ สภาพแวดล้อมส่วนท้องถิ่นได้
– ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสิ่งปกป้องอาคาร และพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร จากสภาพภูมิอากาศ
– ใช้สภาพภูมิประเทศเดิมของพื้นที่เป็นระบบระบายน้ำธรรมชาติ ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับวัสดุปูผิวที่มีรูพรุน จะสามารถเสริมงานออกแบบชุมชน ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมได้ดี
– ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ที่ช่วยประหยัดน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำได้
– ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อช่วยลดกากของเสีย และลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นผลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จะเห็นได้ว่าต้นไม้ทำหน้าที่เป็นระบบปรับอากาศของโลก ให้ร่มเงาที่เย็นสบายและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์เรือนกระจก ดังนั้นการนำต้นไม้มาช่วยในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จึงเป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย ดังนั้น การจัดภูมิทัศน์ให้น่าอยู่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราได้เป็นอย่างดี การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดนั้นจะต้องมี การวางแผนพัฒนาพื้นที่และการจัดระบบผังเมืองที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดผลก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศิลป์ในการตกแต่งสวนหรือสภาพภูมิทัศน์

ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า ในเขตร้อนพอสมควรเช่นบริเวณเขา หรือตามเขื่อนต่างๆ ก็ยากที่จะไม่สนใจความงามตามธรรมชาติและไม่ประหลาดใจที่มีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องของธรรมชาติ หลายคนใช้ประโยชน์จากมันในฤดูทำนา ทำเกษตรกรรมและความชื้นที่สามารถให้ผลผลิตพืชผลอุดมสมบูรณ์สวนหรูหราและสร้างภูมิทัศน์ เวลาเดียวกัน ขณะที่มันอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมกันเป็นผู้ดูแลให้บรรยากาศบนพื้นป่าและบริเวณใกล้เคียงเต็มไปด้วยสีเขียวและใช้วิทยาศาสตร์ของการจัดการป่า พืชพรรณ สวนอย่างมืออาชีพซึ่งต้องใช้ทักษะที่สำคัญมากบางอย่าง เช่น โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบภูมิทัศน์ในวิชาชีววิทยา, พืชสวน, คณิตศาสตร์และความรู้ภูมิทัศน์ให้คุณมีทักษะพื้นฐานและรากฐานที่มั่นคง

ภูมิทัศน์ ภาพรวมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่มนุษย์ รับรู้ทางสายตาในระยะห่าง อาจเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยรูปทรงของแผ่นดิน น้ำ ต้นไม้ สัตว์และสรรพสิ่งมนุษย์สร้างในสภาพอากาศหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์ธรรมชาติ หรือภาพรวมของเมืองหรือส่วนของเมือง เรียกว่าภูมิทัศน์เมืองนอกจากนี้ยังมีการใช้คำ “ภูมิทัศน์” กับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเด่นชัด เช่น ภูมิทัศน์ทะเล ภูมิทัศน์ภูเขา ภูมิทัศน์ทะเลทราย หรือ ภูมิทัศน์พระจันทร์ ซึ่งหมายถึงภาพรวมของพื้นที่บนผิวดวงจันทร์ที่มนุษย์อวกาศไปเยือน

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ Landscape Technology เหตุผลที่จะต้องแยกออกมาเป็นวิชาชีพเฉพาะ มันต่างจากสถาปนิกทั่วไปอย่างไร โดยรวมแล้วภูมิทัศน์จะเป็นผู้ออกแบบ พื้นที่ภายนอกอาคารและการจัดวางพันธุ์ไม้ภายใน ทั้งหมด โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบ ตั้งแต่งานวางผังพื้นที่ ผังโครงการ (Master Plan) ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ (Landscape Design) ซึ่งขนาดของงานออกแบบ (Scope) มีตั้งแต่งานระดับเมือง ระดับชุมชน จนถึงระดับบุคคล ส่วน ลักษณะงานที่ทำ มีทั้งงานออกแบบเมือง ออกแบบพื้นที่ชุมชน งานออกแบบ Urban Design สถานที่ราชการ วัด อนุสรณ์สถาน ภูมิทัศน์ถนน พื้นที่ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย สนามบิน อาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล

ในเบื้องต้นนี้ ลักษณะเป็นงานออกแบบ จัดได้ว่าเป็นประเภท Built Environment หรือจัดการสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เพื่อให้ได้รูปแบบและบรรยากาศตามโจทย์ของแต่ละโครงการและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายหรือระบบนิเวศตั้งแต่ระบบภาคพื้นดินและน้ำตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้าและทะเลสาบกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่โดดเด่นรวมถึงการตั้งค่าทางการเกษตรและในเมือง

การจัดภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่ และพื้นที่สาธารณะ


ภาพรวมของพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่ง ที่มนุษย์ รับรู้ทางสายตาในระยะห่าง การจัดภูมิทัศน์ (Landscaping) หมายถึง การอาศัยการ ปรุงแต่งจากธรรมชาติที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มเติมบางสิ่งบาง อย่างเข้าไป คลา้ยกับคำาว่า “การจัดสวน” เพียงแต่การจัด สวนมีขอบเขตหรือพื้นที่แคบกว่า ความน่าอยู่ (Probability) หมายถึง การมีสภาพแวดล้อม ทางกายภาพดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตดี วิถชีีวิตความ เป็นอยู่ดี มีความสุข พื้นที่สาธารณะ (Public sphere) หมายถึง พื้นที่ในชุมชน เกิดขึ้นจากความต้องการพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของ ประชาชนในชุมชน พื้นที่สาธารณะเหล่านี้มีหลากหลายรูป แบบ และระดับในการให้บริการ ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ใช้ ตำาแหน่งทตีั่้ง และหน้าที่ในการให้บริการ มีตั้งแต่พื้นที่

สภาพแวดล้อมชุมชนในปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่กำาลัง พัฒนาไปสู่ความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่ง ปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างการเติบโตใหกั้บ ชุมชนเพอื่รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน ดังนั้นการจัดภูมิทัศน์ชุมชนซึ่งจะครอบคลุม “พื้นที่ สาธารณะ” ทสี่ำาคัญของชุมชน เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฟุตบาทริมถนน เกาะกลางถนน ลานกฬีา และลานชุมชนที่ควรต้องถูกปกคลุมด้วยร่มเงาของ ต้นไมเ้ป็นต้น จะเอื้อประโยชน์อย่างสูงทงั้สำาหรับคนใน ชุมชนเองและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ใหม่ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการศึกษาพ่อค้าแมค่้าและประชาชนทวั่ไป ซึ่งล้วนแต่ต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นพื้นที่
เหตุผลในการจัดภูมิทัศน์ การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการ ของสังคมนนั้ จะต้องพัฒนาทั้งร่างกาย สมองและจิตใจ 1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์นนั้ จำาเป็นจะต้องบริโภคอาหารที่ เป็นประโยชน์ รวมทงั้มกีารออกกำาลังกายที่ถูกต้อง 2.พัฒนาการทางด้านสมอง มนุษย์จำาเป็นต้องได้ รับการศึกษา ทำาให้อ่านออกเขียนได้ และมคีวามรู้ 3.พัฒนาการทางด้านจิตใจ มนุษย์ทุกคนมคีวาม ปรารถนาทจี่ะมคีวามสุข ได้รับความพึงพอใจในความ สวยงามของธรรมชาติ แต่เมอื่จำานวนประชากรของ โลกเพิ่มมากขึ้น สภาพความสวยงามตามธรรมชาตบิาง ส่วนถูกทำาลายไป จึงส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับ มนุษย์ คือ สภาพจิตจะว้าวุ่น ขาดความสุขุมเยือกเย็น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน

การจัดภมูทิศัน์ในบริเวณบ้านมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญคือ ตกแต่งบริเวณบ้านใหส้วยงามน่าอยู่ ทำาให้เกิดความสุข สดชนื่ทงั้กายและใจแก่เจ้าของบ้านและผู้อยอู่าศัย รวมถึง เป็นที่สุขตาสุขใจแก่ผู้อื่นที่ได้พบเห็น สว่นการจดัภมูทิศัน์โดยทวั่ๆ ไป จะจัดเพื่อความสวยงาม และอำานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน เช่น การจัดทำาสวน สาธารณะ การจัดภมูทิศัน์ดังกล่าวจะสนองตอบหรือเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมของผู้ที่มาใช้ นอกจากความสวยงามแล้วจะต้อง จัดองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ทางเดิน ศาลาพัก ลานจอดรถ ที่ ออกกำาลังกาย เหล่านี้ให้เป็นที่รื่นรมย์ใหค้วามรู้สึกสวยงาม และผ่อนคลายแก่ประชาชนที่พบเห็น

ดังนั้นการจัดภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่ สาธารณะ ให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดนั้น จะต้องมี การวางแผนพัฒนาพื้นที่และการจัดระบบผังเมืองที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง โดยให้ชุมชนมี ส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน ให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้มาตรการจูงใจและ มาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไปรณรงค์และสร้างจิตสำานึก ให้เด็กเยาวชน และคนในชุมชน รักและมีความเป็นเจ้าของท้องถิ่น มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น